Arbejdsgruppemøde i miljøgruppen

Arbejdsgruppen er proaktive med konkrete initiativer indenfor lokaludvalgets rammer for natur og miljø. Gruppen udarbejder høringssvar ved kommunale henvendelser og er dialogpartner med miljøpunktet.

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde med at sikre en grøn og miljøvenlig bydel, så kontakt vores sekretariat eller møde op til et af vores arbejdsgruppemøder.

-

Mødelokalet i Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34

Del med