Arbejdsgruppemøde i miljøgruppen - særligt møde om BYDELSPLAN

Arbejdsgruppen er proaktive med konkrete initiativer indenfor lokaludvalgets rammer for natur og miljø. Gruppen udarbejder høringssvar ved kommunale henvendelser og er dialogpartner med miljøpunktet.

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde med at sikre en grøn og miljøvenlig bydel, så kontakt vores sekretariat eller møde op til et af vores arbejdsgruppemøder.

-

Mødelokalet i Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34

Del med