Arbejdsgruppemøde om Stormflodssikring

Vi undersøger, hvordan vi bedst muligt kan sikre Christianshavn mod oversvømmelser i forbindelses med stormfloder og skybrud.

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde med at sikre vores bydel mod oversvømmelse, så kontakt vores sekretariat eller møde op til et af vores arbejdsgruppemøder.

-

Mødelokalet i beboerhuset

Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34

Del med