Christiania

Christiania og staten har indgået en aftale om at bygge 15.000 kvadratmeter almene boliger. Frem mod 2031 kan op mod 300 nye beboere se frem til at flytte ind i fristaden.
Opdateret jan. 24

I lokaludvalget følger vi nøje med i, hvad aftalen mellem Christiania Staten indebærer og hvad den betyder for det øvrige Christianshavn. Vi vil være i dialog med Christiania - bl.a. gennem Hulda Mader, som er medlem af lokaludvalget, hvor hun repræsenterer Christiania. 

Vi forventer at blive inddraget, når arbejdet med at udarbejde en lokalplan for området starter op. Kommunens foreløbige og overordnede tidslinje er følgende:  

  • 1. kvartal 2024: Forventet opstart af lokalplan
  • 1. kvartal 2025: Lokalplan, der muliggør nye boliger, forventes afsluttet.
  • 2027: Nye boliger er opført og klar til ibrugtagning.

Aftalen mellem Christiania og Staten indebærer: 

  • At der skal bygges 15.000 kvadratmeter nye almene boliger på Christiania inden 2031.
  • Det svarer til cirka 300 nye beboere i forhold til de nuværende ca. 850 beboere.
  • Kommunen skal udarbejde en ny lokalplan til dette.
  • Der skal inden for et år indgås en aftale med en etableret almen boligorganisation om køb af grund og byggeret. 
  • Boligerne udlejes efter de gældende regler for almene boliger, herunder med kommunal anvisningsret.
  • Til gengæld kan Christiania købe en del af Christianshavns Vold og de boliger, som de i lejer af staten, til en pris af 67 millioner kroner.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet, pol.dk og dr.dk

Seneste nyt i forhold til de kommende almene boliger er, at Fonden Fristaden Christiania har indgået en samarbejdsaftale med det almene boligselskab KAB om stiftelse af Christianias egen boligorganisation. En ny almen boligorganisation skal godkendes af kommunen og derfor er sagen blevet behandlet at Teknik- og Miljøudvalget i 8. januar 2024.  

Pusher Street og legalisering af cannabis

I kølvandet på endnu et skyderi og drab på Christiania i august 2023 har Christiania på deres Fællesmøde besluttet, at Pusher Street skal lukkes. Den beslutning bakker lokaludvalget op om - og vi bakker også op om Københavns Kommunes forslag om at legalisere slag af hash – i hvert fald i en periode.

Hvordan man helt konkret vil og kan lukke Pusher Street og stoppe hashhandlen på stedet, har hverken vi, christianitterne, politi eller kommunen endnu en løsning på.

Vi mener, at der vil være behov for at lave andre aktiviteter på stedet; det kunne for eksempel være et streetfoodmarked, ungdomsboliger, ældreboliger eller lign. Men det er christianitterne selv, der skal beslutte det, ellers kommer det ikke til at virke.