Møde med Teknik og Miljøborgmesteren

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod er på rundtur til lokaludvalgene. Nu er det blevet Christianshavns tur til et besøg.

Vi ser frem til mødet og regner med, at vi skal drøfte trafikplan for Christianshavn, samt stormflodssikring af bydelen. Der er sat en time af til mødet. Lokaludvalg, samt suppleanter er inviteret til at deltage.

Mødet holdes:

Hal C

Arsenalvej 6

Del med