Møde om forhold for Christianshavns Bibliotek (test)

Arbejdsgruppemøde

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde med at sikre vores bydel mod oversvømmelse, så kontakt vores sekretariat eller møde op til et af vores arbejdsgruppemøder.

-

Christianshavns Beboerhus

Mødelokalet

Dronningensgade 34

Del med