Christianshavnerne vil være mere fysisk aktive

I december gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på Christianshavn. Nu er vi i gang med at se på undersøgelsens resultater, der indikerer, at christianshavnerne gerne vil være mere fysisk aktive, end de er i dag.

Mellem den 8. – 18. december gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse, der skulle kaste lys over christianshavnernes selvvurderede sundhed i bred forstand og sociale forhold i bydelen. 398 besvarede undersøgelsen og nu forestår arbejdet med at omsætte undersøgelsens resultater og indikationer til konkrete indsatser, som vi i lokaludvalget kan arbejde videre med. 

Moderat motion 
Et af de områder, der kan være interessant at arbejde videre med, er christianshavnernes umiddelbare lyst til at være med fysisk aktive. I undersøgelsen svarer 70 procent af respondenter nemlig, at de dyrker lettere motion (defineret som ca. 4 timer om ugen), og at de ønsker at være mere fysisk aktive (68 procent). 28 procent heraf (svarende til 73 personer) svarer, at de gerne vil have hjælp til at komme i gang med mere fysisk aktivitet. 

Endelig vil 57 procent helst motionere udenfor i grønne områder og hele 80 procent svarer, at det er afgørende for dem, at idrætsfaciliteterne er til rådighed tæt på deres bopæl. 

Socialt aktive og velbefindende
Omvendt peger undersøgelsen på, at christianshavnerne er gode til at være sociale. Derfor kan behovet for at iværksætte indsatser på dette område synes mindre. 62 procent svarer, at de ofte er socialt aktive og 61 procent svarer, at de ikke ønsker at være yderligere socialt aktive. 83 procent af respondenterne vurderer samtidig, at deres mentale velbefindende er ”virkelig god” eller ”god”. 

Det strider imod den konklusion, som den netop offentliggjorte rapport over danskerne Sundhedsprofil, som Statens Institut for Folkesundhed står bag. Den peger nemlig på, at andelen af danskere som mistrives mentalt er stigende. Dog er mistrivslen mest udbredt blandt kvinder i aldersgruppen 16-24 år. I lokaludvalgets undersøgelse er den yngre personer i aldersgruppen 16-24 år underrepræsenteret. 

Støjgener og cykelkultur 
Undersøgelsen peger også på, at der kunne være et behov for at se nærmere på støjgener i det ”oprindelige” Christianshavn og på Margretheholm, samt på cykelkulturen i forhold til fremkommelighed. Respondenter peger nemlig på, at parkerede cykler og cyklister på fortovene udgør de største fremkommelighedsbarriere på Christianshavn (34 procent).

Næste skridt
En arbejdsgruppe under lokaludvalget vil dykke yderligere ned i undersøgelsen for dernæst at udpege, hvilke emner og områder lokaludvalget vil arbejde videre med.  

Se undersøgelsen og vores sammenfatning herunder.