Der er kommet en ny boligredegørelse for København

Københavns Kommune er begyndt at udkomme med en årlig boligredegørelse. Den samler og præsenterer de væsentligste fakta om boligmarkedet i Københavns Kommune.

På vores lokaludvalgsmøde den 25. oktober fik vi en præsentation af nogle af de overordnede tendenser i Københavns boligforhold med udgangspunkt udviklingen på Christianshavn.

Boligredegørelsen 2023 viser blandt andet, at:

  • Der er afmatning i boligbyggeriet, og at halvdelen af de nybyggede boliger i 2022 var ungdomsboliger.
  • Halvdelen af dem, der flyttede fra København i 2022, ville gerne være blevet boende i København.
  • Der nu er flest private udlejningsboliger i København 30,1% vs. 28,9 % Andelsboliger.
  • At der er afmatning af boligproduktionen efter flere års høj byggeaktivitet
  • Især den almene sektor har haft svære vilkår de seneste år

I lokaludvalget er vi interesserede i, at der kommer gang i det almene boligbyggeri – heriblandt byggeriet af et plejecenter på Christianshavn. Boligredegørelsen peger nemlig også på, at ældre kommer til at fylde mere i Københavns befolkningsprognosen de kommende år.

Se oplægget der blev vist på lokaludvalgsmødet nedenfor og den fulde boligredegørelse her.