Krav til husbådes udtryk skal understøtte det maritime miljø

I lokaludvalget ønsker vi at stille krav til udseendet på husbåde, så de er med til at bevare den særegne maritime atmosfære i Christianshavn.

Indtil videre har der ikke været krav til udseende og udtryk på husbåde, men det vil vi gerne indføre. I lokaludvalget mener vi, at husbåde helst skal være ombyggede skibe eller i hvert fald tydeligt skal være udformet med respekt for de maritime former og farver. Derfor ønsker vi at stille krav til bl.a. konstruktion, facader og materialer samt husbådenes maksimale højde, så udsyn fra bolværket bevares. 

Dette skal være til glæde for beboere og besøgende og være med til bakke op om den historiske fortælling, som kendetegner vores bydel. 

Mulighed for nye husbådpladser
Som det fremgår af vores bydelsplan, er flere husbåde en oplagt mulighed for flere boliger. Dog skal der skal være klare retningslinjer for, hvor nye husbådepladser kan blive godkendt. Det kan f.eks. være ved Papirøen og Refshaleøen, men vi mener, at Erdkehlgraven skal friholdes og sikres som rekreativt naturområde.

Henvendelse fra borger
Vi reagerer på en henvendelse, vi har fået fra en borger vedr. husbådene i området omkring Krudtløbsvej. På den baggrund har vi nu sendt et brev til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, hvor vi opfordrer til, at den kommende kommuneplan omfatter bestemmelser for husbåde, der ligger på Christianshavn, som sikrer, at kun ombyggede både og skibe kan tillades. Derudover foreslår vi, at der udarbejdes lokalplaner eller lokalplantillæg, for alle de dele af Christianshavns område, hvor det måtte være relevant for at bevare det maritime miljø. 

Ændringer i planloven giver mulighed for lokalplaner for vandområder

Hidtil har det kun været muligt at udforme lokalplanbestemmelser for vandområder i byomdannelsesområder, men nye ændringer i planloven gør det nu muligt at fastsætte planer for anvendelsen og udformningen af anlæg på vandet i hele vandområdet indenfor havnens kaj. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2024.