Nye retningslinjer for projektstøtte

Nu kan ansøgere, der bor i andre bydele også komme i betragtning til at modtage støtte. Dog skal projektet fortsat finde sted på Christianshavn.

Vi har vedtaget nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte til projekter og aktiviteter på Christianshavn. Støtten vil som hidtil kun blive givet til noget, som foregår i Christianshavns Lokaludvalgs område, men ansøgninger fra ansøgere, som ikke har adresse i områdets, vil som noget nyt kunne komme i betragtning til at få støtte.

De nye retningslinjer betyder også, at: 

  • Aktiviteten, der søges om støtte til, skal indeholde medfinansiering fra ansøgers side. Det kan fx. være i form af  frivillig arbejdskraft, medarbejdertimer, lokaler, materialer, fondsbevilling, entréindtægter og/eller egne økonomiske midler. 

     
  • Der skal være offentlig adgang for alle til aktiviteten.

     
  • Man max. kan få 30.000 kr. i støtte.

Der vil ikke kunne gives støtte til aktiviteter, som offentlige institutioner (kommune, region, stat) eller institutioner, der kan sidestilles hermed. Spledes er det nødvendigt at offentlige institutioner mv. inddæmmer ikke offentlige aktører som medarrangører, hvis de ønsker at komme i betragtning til at få tildelt støtte. 

Retningslinjerne træder i kraft per 1. januar 2023, som også er datoen for den næste ansøgningsfrist. 

Se retningslinjerne herunder og se hvordan du ansøger her.   

 

Nye retningslinjer for pujlestøtte 1. januar 2023