Sådan søger du

Har du en idé til en offentlig aktivitet, et projekt eller et arrangement på Christianshavn? Så kan du søge Christianshavns Lokaludvalgs pulje om penge.

Start med at læse forudsætninger for at få støtte og udfyld dernæst vores ansøgningsskema.Sammen med ansøgningen skal du sende et realistisk budget med forventede indtægter og udgifter, herunder evt. medfinansiering, kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar.

Vi har ikke brug for supplerende bilag.Hvis du får tilsagn om støtte, skal du udfylde et evalueringsskema, når aktiviteten har fundet sted - og derefter udbetales pengene. Læs mere om det, under evaluering. 

Bemærk at støtten fra lokaludvalget er en underskudgaranti, såfremt at der er indtægter forbundet med aktiviteten. Det vil sige, at når aktivitetens regnskab gøres op, så dækker lokaludvalget kun udgifter op til at regnskabet går i nul - til trods for at lokaludvalget kan have bevilget et større beløb i støtte til aktiviteten.

Ansøgningsfrist

Der er frist for at søge hver den 1. i måneden (undtagen juli). Din ansøgning skal sendes til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk eller med post til Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 1599 København. Vi skal have modtaget din ansøgning inden midnat.

Sørg for at overholde ansøgningsfristerne og husk, at dit projekt skal finde sted efter, at lokaludvalget har behandlet ansøgningen. Find ansøgningsskemaet her.

Evaluering

Hvis du modtager støtte, skal du indsendes en evaluering med regnskab for anvendelsen af puljemidlerne. Det skal ske senest en måned efter dato for afholdelse af arrangementet eller projektet. 

Vi sammenholder evalueringen med projektbeskrivelse og udbetaler umiddelbart støtten, såfremt der er overensstemmelse mellem, det støtten som lokaludvalget har givet tilsagn om og den afviklede aktivitet.

Bemærk at udbetaling af støtten forudsætter, at der er en aktiv NEM-konto tilknyttet enten et cvr / cpr-nummer. Du finder evalueringsskemaet her:  Evalueringsskemaet er udfyldt.