På jagt efter unge stemmer

Er de unge christianshavnere enige med de ældre i deres syn på Christianshavn? Vi aflægger Christianshavns Skole et besøg for at få en snak med eleverne i de ældste klasser om lokaldemokrati og deres syn på Christianshavn.

Som led i vores arbejde med Christianshavns bydelsplan ønsker vi at få de unge i tale, så vi får en bedre fornemmelse af, hvad de mener og tænker om Christianshavn. Derfor vil vi bl.a. gerne have dem til at udfylde et elektroniske spørgeskema om Christianshavn, der stort set vil være tilsvarende den undersøgelse, vores borgerpanelundersøgelse besvarede i starten af oktober om at bo og leve på Christianshavn.

Mangler input fra christianshavnere under 20

Borgerpanelsundersøgen udgør et væsentligt fundament for vores arbejde med bydelsplanen, men det er hovedsageligt ældre christianshavnere, som har besvaret undersøgelsen.

Med vores besøg på Christianshavns Skole forsøger vi således at rette op på manglen af input fra yngre christianshavnere. Det er vores forhåbning, at de også vil udfylde spørgeskemaet, så vi får en pæn besvarelsesprocent fra christianshavnere, som er under 20 år.

Vi er spændte på om, der vil være uenigheder i besvarelserne imellem de ældre og de yngre christianshavnere – og glæder os til at få be- eller afkræftet vores formodninger om, hvad de mener om bydelen:

Er der gode mødesteder, bør aktiviteterne på Grønlandske Handels Plads blive permanente, hvordan skal Refshaleøen udvikle sig og hvad med livet i havnen?

Fakta: Hvad er en bydelsplan?

  • Bydelsplanen er lokaludvalgets visions- og arbejdspapir for Christianshavn
  • Den nye bydelsplan har et 4-årigt perspektiv
  • Bydelsplanen er dynamisk og skal derfor genbesøges en gang om året.
  • Bydelsplanen skal tiltrædes i marts 2023 af et repræsentantskab, bestående af repræsentanter fra lokale foreninger mv. i bydelen. Én repræsentant per hver forening.

I begyndelsen af oktober gennemførte vi en borgerpanelundersøgelse, der spurgte bredt ind til forhold på Christianshavn. Besvarelserne bruger vi vores arbejde med Christianshavns Bydelsplan, hvor de indgår som pejlemærker for christianshavnernes holdning til bydelen.

Læs mere om bydelsplanen her og se evt. vores oplæg til skolens elever i pdf'en herunder.