Bydelsplan for Christianshavn

Christianshavns Bydelsplan er lokaludvalgets vision for bydelen og udgør lokaludvalgets arbejdsgrundlag frem til 2026.

Vi ønsker en balanceret udvikling af Christianshavn

Lokaludvalg vælges for en fireårig periode, og i hver valgperiode udarbejder lokaludvalgene i Københavns Kommune bydelsplaner.

I Christianshavns bydelsplan fra 2023-2026 giver vi vores bud på en balanceret udvikling af Christianshavn, som tager udgangspunkt i, at alle skal kunne være her, mens bydelen vokser.

Christianshavn er rammen for et godt hverdagsliv og har også en stor tiltrækningskraft på folk og aktiviteter udefra. Bydelen vokser; senest med Margretheholm og Papirøen og senere vil Nyholm, Refshaleøen og Lynetteholm også udvikles.

Byudviklingen på Christianshavn er markant, og den har følger for christianshavnernes hverdagsliv. I bydelsplanen berører vi derfor mange forskellige forhold, som kan understøtte en balanceret udvikling af Christianshavn, hvor by og liv følges ad, samtidig med at bydelen vokser.

Vi tager udgangspunkt i seks temaer. De er:

  1. Bolig & Byliv
  2. Trafik & Transport
  3. Byudvikling
  4. Havnen
  5. Klima & Natur
  6. Kultur & Idrætslivs

Hvert tema indledes med en overordnet vision, hvorefter vi kommer med nogle konkrete nedslag på udfordringer og ønsker inden for hvert tema.

Lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen

Bydelsplanen tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til vores borgerpanel den 23. september 2022, samt en statistisk datapakke over visse nøgle tal for Christianshavn, som er udtrukket af Københavns Kommunes Statistik Bank. 

Foruden ovenstående datagrundlag har lokaludvalget afholdt en række møder med lokale aktører og interessenter. Heriblandt et bydelsmøde, hvor byplanlægger Peter Schultz Jørgensen, der er forfatter til flere bøger om København, var inviteret til at holde et inspirationsoplæg.  

Bydelsplanen blev færdiggjort i marts 2023 og er siden blevet præsenteret for et lokalt repræsentantskab, der følger lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen, samt politikerne i Borgerrepræsentationen.

Læs mere om bydelsplaner og repræsentantskab i den digitale håndbog her.

Vil du være med repræsentantskab til bydelsplanen
Vil du være en del af repræsentantskabet, skal du repræsentere en forening på Christianshavn. Tag kontakt til vores sekretariat og hør nærmere om mulighederne: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.   

Se referatet fra vores bydelsmøde om bydelsplanen med repræsentantskabet.