Planerne for trafikomlægning af Torvegade skrider frem

Vi har for nylig haft en drøftelse med repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen om planerne for trafikomlægningen af Torvegade.

På mødet blev en række vigtige emner diskuteret, herunder status på anlægsprojektet, planer for ensretninger, samt information og inddragelse af christianshavnerne. Anlægsprojektet skrider frem og det forventes at blive sendt i offentlig høring til maj. 

Der er sket få ændringer i projektet siden, det blev besluttet, at det skulle gennemføres. Eksempelvis etableres en midterhelle ved Wildersgade, som fodgængere kan bruge som støttepunkt, når de skal krydse Torvegade. Derudover er det politisk vedtaget, at der skal tilføjes 100 nye cykelparkeringspladser og gøres bedre plads til ladcykler. 

Lokaludvalget har i den forbindelse peget på muligheden for at etablere cykelparkering i Dronningensgade, der hvor Bycyklen tidligere stod. 

Ensretning af sidegader som følge af anlægsprojektet 
Omlægningen af Torvegade indebærer, at sidegaderne til Torvegade ensrettes på forskellig vis. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at udarbejde en plan for. 

Når et samlet udkast for ensretningerne ligger klar, planlægger forvaltningen af udsende et spørgeskema til berørte beboere for at indhente yderligere input til planen. Det er forventes at blive til august 2024. 

Gravearbejdet vil begynde i sensommeren i 2025 
Omlægning af Torvegade forventes at gå i jorden efter sommeren i 2025. Omlægningen vil ske i etaper og er estimeret til at tage omkring to år. Forvaltningen planlægger at oprette en hjemmeside i løbet af sommeren, hvor christianshavnere og øvrige trafikanter kan holde sig opdateret om projektet. 

Desuden vil lokaludvalget løbende være i dialog med forvaltningen om projektets udvikling og implementering.

Trafikomlægning af Torvegade skal forbedre forholdene for bløde trafikanter

2023 blev der sat penge af til et omlægge Torvegade for at forbedre cykelfremkommeligheden. Projektet indebærer bl.a.:

  • at, cykelstier og fortove udvides 
  • at, busbanerne nedlægges med undtagelse foran Christianshavns Torv 
  • at, der etableres et grønt midterareal med mulighed for beplantning af træer ved Ravelinen.