Tilgivelse frem for tilladelse?

Vi undrer os over kommunens sagsgang i forbindelse med lovliggørelsesprocesser

Vi blev overraskede da Hotel NH Collection i Strandgade 7 åbnede sin tagcafé den 1. august og begyndte at drive forretning på hotellets top. Tagcaféen har nemlig en såkaldt flexpergola, der kræver dispensation fra lokalplanbestemmelserne. Det betyder, at der er forhold på tagterrassen, som der endnu ikke er givet tilladelse til.

Det undrer os, at man kan få lov til at drive forretning med manglende tilladelser og forhold, der strider mod lokalplanens bestemmelser. Derudover har vi også en kedelig fornemmelse af, at bygherre uden større omkostninger kan se bort fra bestemmelserne.

Med til sagen hører nemlig, at bygherre allerede i 2022 præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen for et ønske om at opføre en glasinddækket bygning på tagterrassen. Ønsket blev imidlertid ikke forfulgt, da forvaltningen konstaterede, at det ville være i strid med lokalplanen.

Bagvendt proces

Nu, et år efter, er der så opført en flexpergola – som også kræver dispensation for lokalplanen. Den er imidlertid opført uden forvaltningens vidende, men forvaltning har så sat gang i en lovliggørelsesproces.

Bygherre kan ombygge eller nedrive pergolaen, så den ikke er overdækket eller har glasvægge, hvormed der ikke er behov for en byggetilladelse. Hvis bygherre derimod ønsker at bibeholde pergolaen, skal bygherre fremsende en byggeansøgning for at lovliggøre forholdet, som implicerer en dispensation fra lokalplanen efter en nabohøring.

For os i lokaludvalget forekommer det som en bagvendt proces, hvor det ser ud til, at der søges om tilgivelse frem for tilladelse – samt at det tilsyneladende ikke har konsekvenser, da hotellet ufortrødent kan holde tagcafeen åben.

Vi har skrevet et brev til Teknik- og Miljøudvalget og håber, at man politisk vil se lidt nærmere på sagen og processen vedrørende lovliggørelser. Vi er nemlig bange for, at sagen ikke er enestående og at den sender det forkerte signal til de mange øvrige bygherrer, der er i København.

Status på sagen 

Teknik- og Miljøforvaltningen skrev den 19. september til lokaludvalget, at de nu har modtaget en ansøgning fra bygherren om lovliggørelse af flexpergolaen, som afventer at blive sagsbehandlet. 

Forvaltningen oplyste samtidig, at ved ulovligt opført byggeri vil forvaltningen kræve forholdet bragt i orden inden for en given tidsfrist, hvilket enten kan ske ved, at det ulovlige forhold fjernes, eller der søges om dispensation hertil. Hvis det ikke sker, vil der kunne udstedes et påbud om at bringe forholdet i orden. I sidste ende kan det blive en politisag.

Lokaludvalget afventer, hvad der sker.