Miljøgruppen

Arbejdsgruppen er dialogpartner med Miljøpunkt Indre By og Christianshavn og beskæftiger sig med konkrete initiativer indenfor natur og miljø. 

Arbejdsgruppen arbejder konkret med følgende emner:

Reduktion af luftforurening og støj

  • Trafikken - en markant reduktion af udledning af CO2 og partikler fra biler, tog, busser, lastbiler og sejlende trafik
  • Reduktion af støjen i bydelene herunder reduktion af støj fra udendørs forstærket musik

Rent vand

  • I alle områder af havnen, kanaler og søer skal vandkvaliteten være så ren, at der kan leve fisk og man kan bade i det

Grønt i byrummene

  • Grønt i gaderne - alle gader skal have sin egen strategi, udviklet i samarbejde med lokaludvalgene, for begrønning af gaden og husene - kobles til målsætningen om 100.000 nye træer i København
  • Markant flere grønne tage og gavle (som alternativ til træer) i samarbejde mellem kommunen og borgerne

Affald og genbrug

  • Mulighed for 100 % af husstandene i bydelene har affaldssortering lokalt
  • Informere om affald, genbrug og hvorfor vi skal sortere

Herudover udarbejder gruppen høringssvar ved kommunale henvendelser og behandler puljeansøgninger indenfor området, natur og miljø. 

Tovholder for arbejdsgruppen er lokaludvalgsmedlem, Kirsten V. Andersen

Arbejdsgruppen er åbne for deltagelse. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere.