Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn. 

Vi har overordnet fem åbne tema-arbejdsgrupper, som arbejder med: 

  • Byplan, trafik og havn
  • Kultur, fritidsliv, børn og unge, 
  • Sociale- og sundhedsmæssige forhold 
  • Info/event 
  • Miljø 

Herudover har vi fire grupper, som arbejder med hhv. Refshaleøen, stormflodsikring og oversvømmelse på Christianshavn, Christianshavns Torv og Lynetteholm. 

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde, så kontakt vores sekretariat eller mød op til et af vores arbejdsgruppemøder: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.

I vores kalender kan du se, hvornår de forskellige arbejdsgrupper mødes.