Om Christianshavns Lokaludvalg

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle bydelens brugere.

Om Christianshavns Lokaludvalg

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle bydelens brugere.

Christianshavns Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune.

Vi skaber dialog mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus om byens udvikling. På den måde styrker vi nærdemokratiet og gør det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger Borgerrepræsentationen træffer.

Christianshavns Lokaludvalgsområde dækker det gamle Christianshavn Holmen, Margretheholm og Refshaleøen. Lokaludvalget kan have op til 25 medlemmer:

  • 15 foreningsrepræsentanter fra foreninger på Christianshavn (idræts-, bolig-, kulturforeninger mv),
  • 10 politiske repræsentanter, som er udpeget af de partier, der sidder i Borgerrepræsentationen 

Bliv suppleant

Som medlem af eller suppleant i et lokaludvalg behøver du ikke bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter i bydelen.

I lokaludvalget kan du få erfaring med politik og byudvikling på lokalt plan. Du kan få kompetencer som planlægning af møder og begivenheder, samt være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Igennem arbejdet i lokaludvalget får du adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

 

https://kbhkort.kk.dk/spatialmap