Arbejdsgruppe om Byplan, Trafik og Havn

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med byudviklingen på Christianshavn og behandler forskellige sager indenfor fx lokalplaner og trafik.

Arbejdsgruppen har særligt fokus på byudviklingen af Christianshavn og interesserer sig for emnerne byplan, boliger, arkitektur, trafik og havn. 

Gruppen holder sig opdateret med, hvad der rør sig i bydelen og opsøger proaktivt de emner, der optager christianshavnerne. Dertil afholder de løbende møder med forvaltninger og aktører om emner, som vedrører byudviklingen på Christianshavn. 

Gruppen deltager så vidt muligt i forarbejdet til startredegørelser forud for lokalplanforslag og udarbejder udkast til høringssvar ved kommunale henvendelser inden for byplan, boliger, arkitektur, trafik og havn. 

Konkrete sager, som arbejdsgruppen tidligere har eller løbende beskæftiger sig med, er fx: Torvegade-projektet, vejgenopretning og cykelsti på Refshalevej.

Tovholder for arbejdsgruppen er forperson for lokaludvalget, Asbjørn Kaasgaard

Arbejdsgruppen er åbne for deltagelse. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere.