Arbejdsgruppe om Kultur, skole, fritid, børn og unge

Arbejdsgruppen arbejder for at sikre gode vilkår for kultur- og fritidsliv og skole-, børn- og ungeområdet på Christianshavn.

Arbejdsgruppen arbejder for at fremme christianshavnernes bevidsthed om tilbud og tiltag indenfor kultur- og  fritidsliv, skole, samt børn- og ungeområdet. Gruppen er opsøgende omkring kultur- og fritidslivets udvikling på Christianshavn og sætter emnerne på lokaludvalgets dagsorden.

Gruppen arbejder udadvendt og dialogbaseret i samárbejdet med udøvende aktører indenfor kultur- og fritidsområdet. Således afholdes en stor del af gruppens møder decentralt hos foreninger og institutioner indenfor arbejdsgruppens virkefelt.

Arbejdsgruppen behandler også indkomne puljeansøgninger vedr. aktiviteter indenfor arbejdsgruppens interessefelt. 

Tovholder for arbejdsgruppen er lokaludvalgsmedlem, Marianne Olsen

Arbejdsgruppen er åbne for deltagelse. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere.