Arbejdsgruppe om Sociale- og sundhedsmæssige forhold

Arbejdsgruppen arbejder for sociale forhold, sundhed og omsorg for borgere på Christianshavn

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med problemstillinger fastlagt i bydelsplanen og arbejder for at fremme forholdene  for udsatte og ældre borgere på Christianshavn. Det kan fx. være borgere med sociale problemer, fysisk eller psykisk handicap, hjemløse og borgere med misbrugsproblemer. Derudover arbejder gruppen for at fremme sundhedstilbud til alle borgere og ældre og plejetilbud til borgere over 65 år. 

Gruppen er i øjeblikket ved at udforme en borgerpanelundersøgelse for at undersøge, hvilke emner der optager christianshavnerne indenfor sociale og sundhedsmæssige forhold.

Arbejdsgruppen fører løbende og aktiv dialog med institutioner i bydelen og følger kommunens politikker. Desuden udarbejder gruppen høringssvar inden for gruppens arbejdsområde og tager stilling til puljeansøgninger indenfor social-, sundheds- og omsorgsområdet.

Tovholder for arbejdsgruppen er lokaludvalgsmedlem, Poul Brorson.

Arbejdsgruppen er åben for deltagelse. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere.