Refshaleøen

Refshaleøens status som perspektivområde kan ændre sig ved udsigten til Lynetteholm. Forbedret infrastruktur kan fremrykke tidsperspektivet for byudvikling på øen.

I midten af januar 2023 fremlagde Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn en toårig offentlig procesplan for udviklingen af Refshaleøen, med en foreløbig vision for udviklingen af området. 

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med området og som har til hensigt at fremme christianshavnernes interesser mest muligt i forbindelse med byudviklingen af området.

I vinteren 2023 satte Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn gang i en toårig offentlig proces i tre faser, som skal medvirke til at skabe det bedst mulige visions-, idé og plangrundlag for videreudviklingen af Refshaleøen. Udfordringen er at gå fra byliv baseret på midlertidige præmisser til en blivende by. 

Den offentlige proces består af:

  1. En visions- og idéfase med indspark fra borgere og fageksperter i foråret 2023
  2. En åben idékonkurrence i efteråret 2023
  3. En strukturplankonkurrence i efteråret 2024  

Status
Foreløbig er 7 dogmer blevet til 4 visioner. Den 25. januar blev der sat punktum for fase 2: idékonkurrencen. Her blev de 75 ideer offentliggjort og 23 ideer blev præmieret. 

Det er planen, at de bedste ideer fra idékonkurrencen sammen med indspark fra den første visions- og idéfase vil blive inddraget og videreført i tredje og sidste fase, strukturplanskonkurrencen, som udskrives efteråret 2024.

Forbindelse over vand
Med til byudviklingen hører også planerne om en cykelforbindelse, der forbinder Refshaleøen med Toldboden (Indre By). I kommunens budget for 2024 er der foreløbig sat penge af til en foranalyse af en mulig forbindelse over vand.

Partierne, som er med i budgetforliget, har afsat 2,7 mio. kr. til både at undersøge en pendulfærgefart og en broløsning. I lokaludvalget foretrækker vi i udgangspunktet en trækfærgeløsning. 

Allerhelst så vi, at man undersøgte cykeltunnelløsning, da man bl.a. her ville tilgodese sejlads i Inderhavnen. 

Indspark og nyheder
Se lokaludvalgets indspark og aktiviteter i forbindelse med arbejdet med Refshaleøen herunder. Læs eventuelt vores øvrige nyheder om Refshaleøens udviklingsproces her:

Afrapportering af studietur til Malmø

Ny status i kommunens planlægning

I Kommuneplanen for 2019 er Refshaleøen udpeget som perspektivområde. Det vil sige, at Københavns Kommune har planer om at område på sigt kan udvikles. 

Den daværende tidshorisont var sat til 2031, da byudviklingen af Refshaleøen fordrer en forbedret infrastruktur til øen. 

Med beslutningen om at anlægge Lynetteholm og Lynetteholms følgeprojekter – dvs. planerne om Østlig Ringvej og ny Metro – er byudvikling af Refshaleøen rykket frem og det forventes at fremgå i den kommende kommuneplan som vedtages ved udgangen af 2024.