Borgermøder om Lynetteholm bekræfter projektets kompleksitet

I oktober afviklede vi to offentlige møder om Lynetteholm. Nu arbejder vi på at formulere et høringssvar til den strategiske miljøvurdering på baggrund af input fra møderne.

Formålet med møderne var dels at få input fra christianshavnerne til lokaludvalgets høringssvar, dels mere generelt at informere om rammerne for projektet og de konsekvenser Lynetteholm kan medføre lokalt og for hele København. 

Lokaludvalgets første møde den 11. oktober handlede om rammerne for byplanlægning og infrastruktur. Her stod Jens Kvorning, arkitekt og professor ved Det Kongelig Akademi for Arkitekt, og Otto Anker Nielsen, ingeniør og professor ved DTUs transportafdeling for to faglige oplæg.

Lokaludvalgets andet møde den 25. oktober fokuserede på klimasikring og miljøhensyn. Her præsenterede Karsten Arnbjerg-Nielsen, ingeniør og professor ved DTU Sustain og Michael Løvendal Kruse, naturgeograf og medlem af Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse, hver deres faglige syn på Lynetteholm. 

Gode input at arbejde videre med

Begge møder gav konstruktive input at arbejde videre med. Vi har bl.a. noteret os, at vi skal dykke ned i temaer, som: 

 • tæt by versus spredt by
 • udformningen af den indre perimeter
 • trafikprognoser
 • rejsetider ved de foreslåede metrolinjer
 • cykelinfrastruktur
 • muligheden for underjordisk infrastruktur inden jordopfyldning
 • behovet for at styrke og uddybe projektets klimakomponent

Se de faglige oplæg og giv input til lokaludvalget

Den digitale avis, Christianshavns Kvarter, var med til begge møder og derfor kan man nu se de fire forskellige oplæg om Lynetteholm på kvarterets hjemmeside her. Oplæggene varer hver især ca. 20-25 minutter.

Vi modtager fortsat gerne input til vores høringssvar om den strategiske miljøvurdering af Lynetteholm – og derfor kan vi varmt anbefale at se videoerne. Man kan også klikke sig igennem oplæggene herunder. 

Send input til: christianshavnslokalduvalg@okf.kk.dk senest den 20. november. Vi drøfter udkastet til vores høringssvar på Lokaludvalget drøfter 30. november og beslutter det endeligt i mødet den 14. december.  

Den strategiske miljøvurdering er en samlet beskrivelse af Østhavnen

 • Den strategiske miljøvurdering er en samlet beskrivelse af Lynetteholm-projektet, der udstikker rammerne for byudvikling, trafikplanlægning, miljøhensyn og klimasikring mv.

   
 • Den strategiske miljøvurdering vedr. også Lynetteholms-projektets kontekst, som betegnes som Østhavnen. Se høringsmaterialet her.   

   
 • Høringsfrist: Den offentlige høring løber frem til mandag den 9. januar 2023. Høringsbreve sendes til: trm@trm.dk og arp@trm.dk.