Her er vores budgetønsker til politikernes forhandlinger i 2023

Vi har fire budgetønsker - to trafikale og to sociale - førstnævnte håber vi bliver tilgodeset allerede til marts.

Processen for budgetforhandlinger i Københavns Kommune indledes med budgetseminarer for flere af fagudvalgene i årets første kvartal i. Derfor har vi udvalgt fire ønsker, hvoraf vi håber, at to af vores forslag bliver tilgodeset allerede til marts ved forhandlingen om Overførselssagen – dvs. hvor politikerne forhandler om de ubrugte midler for 2022.

Vores ønsker er følgende:

  1. Cykelfremkommelighed i Torvegade,
  2. Gang- og cykelstier til gavn for folk på Margretheholm, nemlig: Cykelsti på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen og gang- og cykelforbindelser mellem Refshalevej og boligområderne på Margretheholmvej. 
  3. Ny indretning af Christianshavns Torv
  4. Et plejecenter på Christianshavn.

Torvegade og Refshalevej bør prioriteres ved Overførselssagen

Det er vores forhåbning, at ønsket om cykelfremkommelighed i Torvegade (1) og ønsket om gang- og cykelstier til og fra Margretheholm (2) allerede tilgodeses til marts i forbindelse med forhandlingen om Overførselssagen.

Begge projekter er i proces i kommunen og mangler blot en endelig finansiering. Endvidere er det sidste chance for kommunen for at få medfinansiering fra staten til Torvegade-projektet på omkring 50 % af anlægsprisen (ca. 25. mio. kr.).Det vil kort sagt være ærgerligt at lade chancen for en mindre biltrafikeret gade gå til spilde – særligt når der er et overordnet ønske på Rådhuset om at begrænse den gennemkørende trafik i København.

Behovet for at tilgodese de bløde trafikanter, der dagligt pendler mellem Margretheholm og det indre Christianshavn, er også stort.

På Margretheholm bor mange familier med børn i daginstitutionerne og i de to skoler på de indre Christianshavn, så det er tiltrængt med bedre forhold for cykler og gående på Refshalevej, både på strækningen mellem Børnebyen og Noma – og forbindelserne fra Refshalevej til Margretheholms boligområde.

I lyset af Lynetteholm og evt. byudvikling på Refshaleøen vil den tunge trafik i området blot forøges – og derfor mener vi, at der er behov for en løsning før end siden. Læs mere om projektet her.

Christianshavns Torv og et plejehjem på Christianshavn

Til forhandlingerne om "Budget24" ønsker vi, at der sættes penge af til ny indretning af Christianshavns Torv med udgangspunkt i et oplæg som Torvenetværket, har udarbejdet – herunder at der kommer ny belysning og at det offentlige toilet udskiftet til en mere simpel model, som passer bedre til torvet.

Ny indretningen af torvet skal dæmme op for den tilbagevendende uro på torvet og gøre det til et sted, hvor alle kan have lyst til at tage ophold. På et møde i januar fik vi mulighed for at præsentere ønsket for socialborgmester Karina Vestergaard og Teknik og Miljøborgmester Line Barfod.

Se oplægget fra Torvenetværket her.

Vores ønske om et plejehjem på Christianshavn har vi fremsat mange gange. Vi er en bydel, som i den grad mangler og efterlyser et plejehjem, så vi kan blive ældre i vante omgivelser. Det er tiltrængt, da vi bl.a. har en relativ større repræsentation af folk i alderen fra 60-79 år sammenlignet med resten af København.Vi vil beslutte en opdateret ønskeliste til budgettet for 2024 inden sommerferien, når det står klart, hvad der er besluttet i Overførselssagen.

Om budgetforhandlinger op Rådhuset

  • Om kommunens budgetforhandlinger

    Processen for budgetforhandlinger i Københavns Kommune indledes med budgetseminarer i de politiske udvalg på Københavns Rådhus. Senere på året indledes de egentlige budgetforhandlinger. Oftest vedtages budgettet vedtages af Borgerrepræsentationen i starten af oktober.
  • Om Overførselssagen

    Den såkaldte Overførselssag er en politisk aftale om, hvordan pengene, der ikke blev brugt i det forudgåede år skal bruges. Det vil sige, at der i år skal forhandles om de tilbageværende midler fra kommunes budget fra 2022. Den forhandling finder sted i marts. Overførselssagen omtales også som kommunens "lille budgetaftale".